الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

الگوی اسلامی پیشرفت چیست؟

تعریف الگوی پیشرفت

الگوی پیشرفت یکی از نظریات مدیریتی نقشه الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی است،که باید به صورت کامل مورد تبیین و بررسی قرار بگیرد،درصورت تبیین الگوی ساخت و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بسیاری از معضلات جامعه را می توانیم حل کنیم.دراین مقاله به طور کامل الگوی ساخت ایرانی اسلامی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را بررسی و تبیین می کنیم و در آخر با مثال های کاربردی نتیجه مطلوب را به شما ارائه می دهیم.

/

دراین مقاله به طور کامل الگوی ساخت ایرانی اسلامی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را بررسی و تبیین می کنیم و در آخر با مثال های کاربردی نتیجه مطلوب را به شما ارائه می دهیم.

کارکرد الگوی پیشرفت

فایده الگوی پیشرفت تبیین استظهاری مسئله مدیریت جامعه است .برای اطلاعات بیشتر درباره الگوی ساخت به صفحه بهترین روش برای فهم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مراجعه کنید.

اسلام دین کامل

اگر ما اعتقاد داریم که اسلام دین کاملی است و برای همه بخش های زندگی ما نظر دارد پس باید نظریات بخشی ارائه بدهیم و به بخش های اثباتی دین مبتنی بر استظهار و تفقه ورود پیدا کنیم.

البته فقهی که از لحاظ الگوی ساخت کامل باشد.طبق فرمایش معصومین کتاب و سنت در مورد همه چیز صحبت کرده اند.

فقیهی که چنین نگاه حداکثری به دین دارد و کتاب وسنت را علاج همه امور زندگی بشر می داند؛می تواند با استفاده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جامعه را یا مجموعه ی خود را مدیریت کند.

اقدامات اصلی تمدن غرب برای حاکم کردن نظم مدرنیته

1.تعاریف جدید در تمام حوزه ها

اولین کار تمدن غرب این بود که در تمامی بخش های زندگی انسان ورود کرد و با نگاه خودش تعاریف پوزیتیویستی ارائه داد.

در حالیکه خداوند متعال با توجه به ابعاد وجودی ما تعریفی مناسب ار هر بخش زندگی ما کرده است.

2.تصویر سازی در تمام حوزه ها

دومین کاری که انجام داد این بود که در تمام آن بخش ها تصویر مناسب ارائه داد.یعنی به صورت تفصیلی در قالب رسانه و مدل های گوناگون به جایگاه انسان در آن تعاریف پرداخت.

این بخش کمک می کرد تا انسان جایگاه خودش را نسبت به آن تعریف پیدا کند.

مثلا می گوید اگر این تعاریف را پذیرفتید این آثار در زندگی شما پیاده خواهد شد.در قرآن و روایات در هر تعریفی تصویر مناسب آن ذکر شده است.تصویر سازی بوسیله الگوی استخراج سوال اتفاق می افتد.

یکی از مهارت هایی که ما در مورد آن صحبت میکنیم الگوی استخراج سوال است.

3.تصمیمات راهبردی

سپس در مرحله سوم افراد خاصی را برای گرفتن تصمیمات راهبردی برگزید.ما هم بوسیله الگوی پردازش اجتماعی تصمیمات مناسب با تعریف خودمان را ارائه می دهیم.

دغدغه الگوی پیشرفت و الگوی ساخت 

الگوی ساخت نحوه تسلط مدرنیته بر ما را بررسی می کند.

اگر کسی دغدغه ی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را درک کند، می تواند برنامه های زندگی اش را براساس این درک تغییر دهد.

نظام مقایسه میان نظریات فقهی و پوزیتیوستی

برای تغییر نظم بایستی بوسیله نظام مقایسه تعریف و تصویر و تصمیم جدیدی در مقابل نظام مدرنیته ارائه کنیم.

برای این کار نیاز است با محوریت دین نظم جامعه را با تعاریف و تصاویر و تصمیمات درست از نو بسازیم.

محور نظام مقایسه، جلوگیری از شکل گیری تعریف ها و تصویرها و تصمیم های غلط است.

در حال حاضر نظام مدرنیته از نظم اجتماعی شروع کرده است لذا بایستی از همان جا شروع کرد زیرا نظام مقایسه می گوید از همان جایی که بدعت شروع شده باید به چالش کشیده شود و با آن مقابله شود.

به عنوان مثال: الگوی ساخت در خانه

برای مثال در مسکن، تعریف (دار الواسعه) را داریم . «المحاسن/ج2/ص610»

دار واسعه خانه ای است که حیاطش بیشتر باشد نه عرصه اش .«معانی الاخبار/ص152»از جمله موارد نحس بودن خانه این است که حیاطش کوچک باشد.

عمده تعریف مربوط به حیاط است به دلیل کارکرد هایی که اگر حیاط نباشد آن کارکرد ها به چالش کشیده می شود.

سپس تصویر سازی را آغاز می کنیم و می گوییم انسان در دار واسعه سه موفقیت بدست می آورد:

1.موفقیت در تربیت فرزند که اگر دار واسعه نباشد کودک که در هفت سالگی نیاز به بازی دارد همسایه ها را آزار خواهد داد.

2.خوداتکایی در تولید مواد غذایی که اگر دار واسعه نباشد مسئله پخت نان و نگه داری حیوانات خانگی زیر سوال میروند.

3.می توان مسئله حقوق همسایگی را مدیریت کرد که منشا امنیت است.

سپس در بخش تصمیم باید با مسئولین جلساتی گذاشت و آن ها را قانع کرد که اجازه ندهند مسکن با الگوی آپارتمان طراحی شود.

حالا باید ببینیم آیا درک صحیح مخاطب نیز با چارچوب الگوی ساخت صورت می پذیرد یا نه?

پیشنهاد:چگونه یک محله اسلامی بسازیم؟/سخنرانی رهبری با اقشار مختلف مردمی.

دیدگاهتان را بنویسید