فهرست مطالب

ارزیابی محلات

اولویت‌دارترین برنامه‌ برای ساخت محله امام رضا علیه‌السلام کدام است؟

یکی از اولویت‌دارترین اقدامات ارتباطی در مدیریت شهر، مطالعات نقشه محله‌های مطلوب است‌.