موقوفه تمدنی مدرسه بینات

برای تنظیم روابط انسان در سطح وسیع نیازمند این موقوفه ایم.

سازمان‌های بین‌الملل با اقدامات خود روابط انسان را به چالش کشیده‌اند.
در یک کلام ما بدنبال مقابله با اسنادی مثل سند ۲۰۳۰ هستیم تا سبک زندگی مردم را اصلاح کنیم.
و این مقابله بدون شک نیاز به حمایت شما دارد.
548

سازمان‌های بین‌الملل

نگاهی متفاوت به ابعاد سازمان‌های بین‌الملل

3022019

ابواب فقهی

شامل زیرساخت‌های تنظیم کننده‌ی روابط انسان

553083

علوم کاربردی

ارائه طبقه‌بندیِ جدیدی از علوم با هدف تنظیم روابط انسان

553083

اولویت‌های تمدنی

بسته‌ای راهبردی برای مواجهه تمدنی با سند ۲۰۳۰

فقه العلم
دوره‌های آموزشی
ما در راستای اهداف مدرسه تمدنی بینات
دوره‌های آموزشی برگزار کرده تا به شما در تنظیم کردن روابط‌تان کمک کنیم.
اولویت‌های تمدنی

اگر هویت حوزه‌های زیر تغییر پیدا کنند، بسیاری از چالش‌های کشور برطرف خواهند شد.

چگونه نظام اجتماعی بسازیم ؟
در این باب فقهی ارکان نظام‌سازی را برای شما تشریح ‌می‌کنیم.
فقه النظام
آخرین مطالب سایت