معرفی موسسه بینات, همه

حمایت مالی از مدرسه بینات

حمایت مالی

از استمرار فعالیت های مدرسه بینات در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی حمایت مالی کنید.

قطعا حمایت های مالی شما سهم قابل توجهی در استمرار فعالیت های تمدنی ما دارد. بسیاری از فعالیت‌ها و مخارج جبهه الگوی اسلامی پیشرفت به صورت داوطلبانه انجام می‌شود.

شماره کارت جهت کمک به مدرسه بینات :
5029087001466286
شماره حساب:
190030663438081

دیدگاهتان را بنویسید