فهرست مطالب

هنگامی که سبک زندگی از موضع یک تمدن بررسی شود

و تنها به مظاهر روبنایی آن مثل پدیده‌های جدید و کالاهای جدید منحصر نگردد؛

تحلیل جدیدی از حوادث مختلف شکل می‌گیرد.

در واقع تحقق اقتصاد مقاومتی، سبک زندگی دینی، الگوی  اسلامی ایرانی پیشرفت و …

بدون ‌تامل دقیق در سبک زندگی غربی

و عمیق‌تر شدن نخبگان در این موضوع امکان پذیر نخواهد بود.

ما بدنبال ایجاد تمدن نوین اسلامی هستیم.

و این تمدن دو بخش دارد:

یک بخش سخت‌افزاری تمدن که عبارت است از: علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، اعتبار بین‌المللی و ابزارهای تبلیغ و… در این بخش پیشرفت خوبی داشته‌ایم.

اما بخش نرم‌افزاری تمدن، عبارت است از چیزهایی که متن زندگی ما را تشکیل می‌دهد
که همان سبک زندگی ماست.

مثل مسائل حوزه خانواده، سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، نوع آشپزی، تفریحات، مسئله‌ی خط، مسئله‌ی زبان، مسئله‌ی کسب‌وکار و …

ما در حوزه سبک زندگی متاسفانه پیشرفت خاصی نداشته‌ایم.

موسسه بینات با نگاهی تمدنی به سبک زندگی ایرانی اسلامی و با تأملی دقیق در سبک زندگی غربی بدنبال آسیب‌شناسی این حوزه است.