فهرست مطالب

امامت

فقه‌الامام

کتاب‌های حوزه امامت و مدیریت

مدیریت شهر و روستا

مدیریت شهری محله محور

دوره 11 جلسه ای مدیریت شهری محله محور مدرسه مروی تهران

دوره 11 جلسه‌ای مدیریت شهری محله محور
مدرسه مروی تهران - سال 95

دوره 6 جلسه‌ای مدیریت شهری محله محور دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 6 جلسه‌ای مدیریت شهری محله محور
دانشگاه فردوسی مشهد مقدس - سال 95

دوره 6 جلسه‌ای مدیریت شهری محله محور
شهر بابلسر-سال98

پیشخوان مدیریت شهری محله محور - سازمان تبلیغات - مشهد سال 98

پیشخوان مدیریت شهری محله محور
سازمان تبلیغات - مشهد مقدس -سال 98

طرح تمدنی محله امام رضا-شهرداری مشهد

طرح تمدنی محله امام رضا(عليه‌السلام) - شهرداری مشهد مقدس - سال1400

الگوی جدید مدیریت روستا-در مقایسه با مدل حکمروایی سازمان ملل-سال1400

الگوی جدید مدیریت روستا
در مقایسه با مدل حکمروایی سازمان ملل-سال1400

محله مسجد محور - ورامین - سال 96

محله مسجد محور - ورامین - سال 96

برنامه فقهی ارتقای مدیریت شهری قم - سال 1401

برنامه فقهی ارتقای مدیریت شهری قم - سال 1401

مدیریت شهری محله محور سال 98 شهر قم شورای راهبردی الگوی پیشرفت

مدیریت شهری محله محور - شهر قم - سال 98

برنامه فقهی ارتقای مدیریت شهری قم - سال 1401 - ویرایش دوم

برنامه فقهی ارتقای مدیریت شهری قم - سال 1401 - ویرایش دوم

فقه ساختمان

مقررات فقهی ساختمان

تبیین مقررات فقهی ساختمان -خبرگزاری رسا -آبان1399

مقررات فقهی ساختمان - بابلسر - آذر1402

مقررات فقهی ساختمان. امام زاده سید علی قم. ۱۹ تیر ۱۴۰۲

الگوی ساخت

الگوی نظام سازی اسلامی

الگوی ساخت(الگوی نظام سازی اسلامی) - بنیاد خاتم الاوصیا قم - سال 98

الگوی ساخت-(الگوی نظام سازی اسلامی)
بنیاد خاتم الاوصیا - شهر مقدس قم - سال 98

الگوی ساخت-(الگوی نظام سازی اسلامی) - قرارگاه ولی امر مشهد - سال 97

الگوی ساخت-(الگوی نظام سازی اسلامی)
قرارگاه ولی امر - شهر مشهد مقدس - سال 97

الگوی ساخت-(الگوی نظام سازی اسلامی) - شهر تمدنی قم

الگوی ساخت-(الگوی نظام سازی اسلامی) - بهمن سال 97 - شهر مقدس قم

الگوی ساخت - مرداد 98 - استان البرز

الگوی ساخت-(الگوی نظام سازی اسلامی)
استان البرز - سال 98

مساجد تمدنی

مسجد و اداره جامعه

جلد اول مسجد و اداره جامعه - شرح نقشه بحث

جلد اول مسجد و اداره جامعه
شرح نقشه بحث

جلد دوم مسجد و اداره جامعه - روش استنباط در مسأله مسجد

جلد دوم مسجد و اداره جامعه
روش استنباط در مسأله مسجد

جلد سوم مسجد و اداره جامعه - روش استنباط در مسأله مسجد

جلد سوم مسجد و اداره جامعه
روش استنباط مسأله در مسجد

جلد چهارم مسجد و اداره جامعه
مفاهیم پایه مسجد

جلد پنجم مسجد و اداره جامعه
مفاهیم پایه

جلد ششم مسجد و اداره جامعه - مفاهیم پایه مسجد

جلد ششم مسجد و اداره جامعه
مفاهیم پایه مسجد

جلد هفتم مسجد و اداره جامعه - ساختار خدمات نه‌گانه مسجد

جلد هفتم مسجد و اداره جامعه
ساختار خدمات نه‌گانه مسجد

جلد هشتم مسجد و اداره جامعه - برنامه‌های کابردی مساجد

جلد هشتم مسجد و اداره جامعه
برنامه‌های کابردی مساجد

جلد نهم مسجد و اداره جامعه - برنامه‌های کاربردی مساجد

جلد نهم مسجد و اداره جامعه
برنامه‌های کاربردی مساجد

جلد دهم مسجد و اداره جامعه - برنامه‌های کاربردی مساجد

جلد دهم مسجد و اداره جامعه
برنامه‌های شادی آفرین در مساجد

جلد یازدهم مسجد و اداره جامعه - مس جن و نحوه‌ی مواجهه با آن

جلد یازدهم مسجد و اداره جامعه
مس جن و نحوه‌ی مواجهه‌ی با آن

جلد دوازدهم مسجد و اداره جامعه - اجتهاد برای کودکان

جلد دوازدهم مسجد و اداره جامعه
بسته فقهی اجتهاد برای کودکان

جلد سیزدهم مسجد و اداره جامعه - ابزارهای ارتباطی مساجد تمدنی

جلد سیزدهم مسجد و اداره جامعه
ابزارهای ارتباطی مساجد تمدنی

جلد چهاردهم مسجد و اداره جامعه - راه‌های تامین مالی مساجد

جلد چهاردهم دهم مسجد و اداره جامعه
راه های تامین مالی مساجد

تعرف

محرومیت زدایی

برنامه ملی محرومیت‌زدایی در مقایسه با ایده‌های محرومیت‌زدایی سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی- خرداد 1401

برنامه ملی محرومیت زدایی - کرج - خرداد1401

جمعیت مولفه قدرت

جمعیت

برنامه جمعیتی الگو - خرداد 1401

برنامه جمعیتی الگو -جلسه با برخی از فعالین جمعیت - خرداد1401

برنامه ریزی

برنامه ریزی از نگاه الگوی پیشرفت اسلامی

برنامه‌ریزی با نگاه الگوی پیشرفت اسلامی

دوره 40 جلسه ای برنامه ریزی از نگاه الگوی پیشرفت - جلد اول (۱۰جلسه اول) -دانشگاه شریف-آبان 95

برنامه‌ریزی با نگاه الگوی پیشرفت اسلامی

جلد دوم (۱۰جلسه دوم) -دوره 40 جلسه ای برنامه ریزی از نگاه الگوی پیشرفت -دانشگاه شریف-آبان 95

برنامه‌ریزی با نگاه الگوی پیشرفت اسلامی

جلد سوم (۱۰جلسه سوم) -دوره 40 جلسه ای برنامه ریزی از نگاه الگوی پیشرفت --دانشگاه شریف-آبان 95

برنامه‌ریزی با نگاه الگوی پیشرفت اسلامی

جلد چهارم (۱۰جلسه چهارم) -دوره 40 جلسه ای برنامه ریزی از نگاه الگوی پیشرفت -دانشگاه شریف-آبان 95

اربعین

زیارت اربعین و امامت

کارکرد های تمدنی زیارت اربعین- عمود 875 مسیر کربلا نجف - شهریور 1401

کارکرد های تمدنی زیارت اربعین- عمود 875 مسیر کربلا نجف - شهریور 1401

برنامه توسعه

بررسی نظام برنامه ریزی کشور

تحول در دستگاه محاسباتی کشور تنها راه حفظ آرمان‌های انقلاب نمایندگی ولی فقیه کرمان - دی‌ماه 97

تحول در دستگاه محاسباتی کشور - نمایندگی ولی فقیه کرمان - دی97

شرح وضعیت برنامه ششم توسعه و تبیین پیوست اولین نقشه الگوی پیشرفت اسلامی - رادبو معارف - تابستان95

جامعه

جامعه شناسی

تعریف جامعه از منظر الگوی پیشرفت اسلامی - حوزه علمیه امام صادق کرج - تیر96

معرفت الامام

معرفت امام و اداره جامعه

معرفةالامام و اداره جامعه - هیئت ام الحسنین اصفهان

معرفة الامام و اداره جامعه - هیئت ام الحسنین اصفهان - مهر96

تبیین معرفت الامام از نظر الگو - نحوه اداره جامعه از نظر ائمه معصومین علیهم السلام - بیت شهید فهمیده سال97

تبیین معرفت الامام از نظر الگو - نحوه اداره جامعه
از نظر ائمه معصومین علیهم السلام - منزل شهید فهمیده سال97

دولت اسلامی

دولت اسلامی

تبیین نظریه خدمات تنظیم کننده روابط انسانی(ساختار جدید خدمات دستگاه‌های اجرایی) - سازمان امور استخدامی کشور - اردیبهشت 1402

فقه المکاسب

کتاب های حوزه اقتصاد و مکاسب

دوره 10 جلسه ای فقه المکاسب - مسجد امام حسن عسکری قم - شهریور 98

الگوی فقهی تحلیل و مهار تورم - قم - اردیبهشت 1402

چگونگی مواجهه با سلطه دلار - قم - ادیبهشت 1402

الگوی مردم پایه مشاغل برتر - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور - فرودین1403

الگوی فقهی تحلیل و مهار تورم - قم - اردیبهشت 1402

چگونگی مواجهه با سلطه دلار - قم - ادیبهشت 1402

فقه التزکیه

کتاب های حوزه تزکیه و پاکسازی

هیئت طراز انقلاب

کتاب‌های حوزه تربیت

تبیین مفهوم تربیت از زاویه نگاه الگوی پیشرفت - مجموعه شهید بهشتی اصفهان‌ - سال 96

تبیین مفهوم تربیت از زاویه نگاه الگوی پیشرفت - مجموعه شهید بهشتی اصفهان‌ - سال 96

فقه ساختمان

مقررات فقهی ساختمان

مقررات فقهی ساختمان - بابلسر - آذر1402

پیشگیری از بیماری

پیشگیری ساختاری از بیماری

معایب و چالش های بخش سوم (سلامت)سند توسعه پایدار 2030 - مسجد جمکران - بهمن 97

نظریه پیشگیری ساختاری از بیماری - قم - مرداد 98

جلسه تضارب نظریه پیشگیری ساختاری از بیماری - مسجد جمکران - مرداد 98

پیشخوان الگوی فقهی ارزیابی غذا- خبرگزاری حوزه - مرداد99

الگوی فقهی ارزیابی غذا- موسسه کیفیت رضوی - مرداد99

الگوی فقهی تحلیل بیماری (در مقایسه با پاتولوژی پوزیتویستی) - قم، موسسه تحقیقاتی طب الائمه(علیهم السلام) - دی 99

واکسن و طرح جایگزین (نظریه فقهی ایمنی)- مسجد جمکران پلاک313 - تیر 1400

تبیین نظریه پیشگیری ساختاری از بیماری - مسجد جمکران - شهریور 1400

پروتکل های فقهی مدیریت کرونا - ویرایش دوم - قم - شهریور 1400

روش تحقیق فقهی در حوزه پزشکی - اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان تهران - آذر 1400

گزارش راهبردی ``طبیب مشاور نیروهای مسلح`` - مدرسه حاجی کلباسی، اصفهان - بهمن1400

برنامه فقهی سلامت قلب و عروق (تبیین مفاهیم و تدابیر فقهی مرتبط با سلامت قلب و عروق در مقایسه با مفاهیم کتاب بیماری های قلبی برانوالد) - جمکران، ساختمان ۳۱۳ - اسفند 1400

گزارش راهبردی: پروتکل های فقهی مدیریت انواع آبله - جمکران، ساختمان ۳۱۳ - خرداد 1401

الگوی فقهی تحلیل و تجویز دواء (در مقایسه با فارماکولوژی کاتزونگ) - اصفهان، مدرسه حاجی کلباسی- مرداد 1401

طبیب مشاور عروق - قم. ساختمان خاتم- خرداد 1401

نشست علمی بررسی ابعاد سیاسی، امنیتی، پزشکی و نظری محصولات تراریخته، با زاویه دید الگوی پیشرفت اسلامی - دفتر تبلیغات اسلامی، قم - مرداد96

طبیب مشاور مغز و اعصاب و حافظه - مدرسه علمیه حاجی کلباسی اصفهان
- اردیبهشت 1402

پیشگیری ساختاری از بیماری - بابلسر- آذر 1402

فقه العبره

کتاب های حوزه عبرت و پیش گیری از جرم

الگوی فقهی روایت میراث فرهنگی - قم - اردیبهشت 1401

پیشگیری از جرم- جامعه المصطفی - آذر 93

فقه العلم

کتاب های حوزه علم و آموزش

فقه نفی سبیل

کتاب های حوزه نفی سبیل و پدافند غیرعامل

نظریه امنیتی الگوی پیشرفت اسلامی - امام زاده اسماعیل قم - اسفند 98

سیاست خارجی قبل از ظهور-مسجد جمکران - آبان 1400

فقه النظم

کتاب‌های حوزه نظم و قانون

فقه البیان

کتاب‌های حوزه مبانی و اصولی

فقه الفرقان

کتا‌ب‌های حوزه ارزیابی و فرقان