طبقه‌بندی جدید علوم
با تکیه بر علم خطاناپذیر معصومین علیهم السلام
ما با هدف تنظیم روابط انسان، طبقه‌بندی جدیدی از علوم را مطرح کرده‌ایم.

باور ما این است که اگر علوم براساس این طبقه‌بندی آموزش داده شده و اجرا شوند، همگی زندگی بهتری را تجربه خواهیم کرد.