چگونه یک نظام اجتماعی ساخته می‌شود؟

یکی از پرسش‌های بنیادین مدرسه تمدنی بینات این است.

چگونه می‌توانیم براساس مفهوم هدایت و بدون ایجاد چالش برای مردم یک نظام هماهنگ اجتماعی بسازیم؟

تشریح این پرسش و تبیین پاسخ فقهی آن موضوع جدول فقهی تنظیم بوده که شامل ۱۰۰ نظریه فقهی در قالب نه رشته علمی است.

فقه العبره

عبرت و میراث فرهنگی

فقه المکاسب

مکاسب و تجارت عمومی

فقه العلم

علم و آموزش عمومی

نفی سبیل

نفی سبیل و پدافند غیرعامل

photo_2022-03-03_12-17-39

فرقان و ارزیابی شهری

traditional-slovenian-towns-109745

نظم و سنت‌های شهری