مدرسه تمدنی بینات

جایی برای حل ریشه‌ای مشکلات مردم

معتقدیم تمدن مدرنیته، چهار انحراف و چالش بزرگ برای زندگی بشر ایجاد کرده است که اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای و اساسی مشکلات بوجود آمده را حل کنیم نیاز به علمی خطا ناپذیر داریم.

انحراف اول تمدن مدرنیته، ایجاد اختلال در روابط انسانی و گسترش فردگرایی و تنهایی در جوامع مختلف است. انحراف دوم تمدن مدرنیته، ارائه یک الگوی غلط و همراه با تالی فاسد فراوان -در حوزه های سلامت، محیط زیست و اخلاق- برای تصرف در طبیعت است. انحراف سوم تمدن مدرنیته، ارائه یک تصویر مبهم و همراه با انکار از اسباب باطنی عالم است. انسان‌های مدرن گزارشی دقیق از اسباب باطنی عالم در اختیار ندارند و بالتبع از این اسباب موثر در زندگی خود استفاده نمی‌کنند. انحراف چهارم مدرنیته، معرفی ناقص خداوند متعال و نادیده گرفتنِ نقش او در اداره عالم است. مدرنیته عملاً خدا را به عنوان یک مهندس بازنشسته معرفی می‌کند و بشر را از تکیه دادن به او محروم کرده است.

ما در مدرسه تمدنی بینات با ارائه راه حل‌های دقیق و کارشناسی شده به مسئولین کشور و همچنین تبیین این راه‌حل‌ها برای نخبگان و مردم راه رسیدن به تمدن نوین اسلامی را هموار می‌کنیم.

حمایت مالی از مدرسه بینات

از استمرار فعالیت‌های مدرسه تمدنی بینات در راستای
 تحقق تمدن نوین اسلامی حمایت کنید.
قطعا حمایت های مالی شما سهم قابل توجهی در استمرار فعالیت های تمدنی ما دارد.

553083

اولویت‌های تمدنی

بسته‌ای راهبردی برای مواجهه تمدنی با سند ۲۰۳۰

3022019

ابواب فقهی

شامل زیرساخت‌های تنظیم کننده‌ی روابط انسان

553083

علوم کاربردی

ارائه طبقه‌بندیِ جدیدی از علوم با هدف تنظیم روابط انسان

ارزیابی محلات

بررسی نقشه محله‌های مطلوب یکی از اولویت‌دارترین اقدامات ارتباطی ما

فقه العلم
نشست‌های تخصصی
ما در راستای تبیین تخصصی و تضارب مباحث الگوی پیشرفت

نشست‌های مختلفی با مسئولین و نخبگان برگزار کرده‌ایم.

چگونه نظام اجتماعی بسازیم ؟
در این باب فقهی ارکان نظام‌سازی را برای شما تشریح ‌می‌کنیم.
فقه النظام
اولویت‌های تمدنی

اگر هویت حوزه‌های زیر تغییر پیدا کنند، بسیاری از چالش‌های کشور برطرف خواهند شد.
آخرین مطالب سایت