مدرسه تمدنی بینات
مواجهه تمدنی با غرب بوسیله تحول در مدل اداره کشور و تثبیت مرجعیت علمی معصومین علیهم السلام
مدرسه بینات بدنبال چیست؟

بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِیمِ

مدرسه بینات درباره چهار موضوع بنیادین از وحی استنطاق کرده است.

بررسی فقهی این چهار پرسش و پرسش های مرتبط نگاه مردم، نخبگان و مسئولین را به زندگی و مدیریت زندگی تغییر خواهد داد.

1. چگونه بدون ایجاد چالش، در عالم تصرف کنیم؟

در باب فقهی فقه الخلق، درباره اشیاء و ویژگی‌های آن از وحی استنطاق کرده‌ایم. خروجی این استنباط گسترده فقهی در قالب ده جدول ۱- جدول فقهی خصلت، ۲- جدول فقهی بنیاد، ۳- جدول فقهی زمان، ۴- جدول فقهی عماد، ۵- جدول فقهی زینت، ۶- جدول فقهی سببیت (جدول تسخیر)، ۷- جدول فقهی تغییر، ۸- جدول فقهی طبقه بندی اشیاء، ۹ – جدول فقهی حیازت و ۱۰ – و جدول فقهی نفی تشبیه (+ بررسی عدم توازن های مرتبط) تدوین شده است.

2. چگونه فقر و نیازهای انسان را مدیریت کنیم؟

در باب فقهی فقه التسبیح، درباره مفهوم تسبیح و ساختار فقهی آن از وحی استنطاق کرده‌ایم. خروجی این استنباط فقهی در گام اول شرح فقهی ۹۹ اسم ربوبی و تبیین کارکرد آن در مدیریت جامعه اسلامی است.تشریح این پرسش و تبیین پاسخ فقهی آن موضوع مباحثات جدول تسبیح است.
در “جدول تسبیح” با تکیه بر چهار مفهوم
۱.تسبیحات
۲.استغفار
۳.صلوات
۴.توسل
به تبیین فقهی و عمیق چگونگی رفع فقر بشر پرداخته‌ایم.

3.چگونه یک نظام اجتماعی ساخته می‌شود؟

در باب فقهی فقه النظام، درباره چگونگی نظام سازی از وحی استنطاق کرده ایم.خروجی این استنباط فقهی، تدوین حدود ۱۰۰ نظریه فقهی در قالب “جدول تنظیم” است؛ که نه رشته علمی زیر را شامل می‌شود: ۱- فقه الامام، ۲-فقه العلم، ۳- فقه التزکیه، ۴- فقه البیان، ۵- فقه النظم، ۶- فقه المکاسب، ۷- فقه الفرقان، ۸-فقه العبره و ۹- فقه نفی سبیل.

4. چگونه از اسباب باطنی عالم در رفع نیازهای بشر استفاده کنیم؟

در باب فقهی فقه الغریب، درباره چیستی اسباب غریبه و چگونگی بهره برداری از آن از وحی استنطاق کرده‌ایم.
مهمترین خروجی این استنباط فقهی ، تبیین مسائلی مانند: ۱- الگوی فقهی گفتگو با اموات، ۲-الگوی غریب نشر خبر و… می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید